animace animace animace animace animace animace
Karlovarská oblast České jezdecké federace
Drobečková navigace

Aktuality > Jezdecké závody a ZZVJ pozastaveny na dobu 14 dnů

Jezdecké závody a ZZVJ pozastaveny na dobu 14 dnůVV ČJF dne 11.10.2020 v návaznosti na vládou vyhlášená opatření proti šíření COVID-19 přijal usnesení, kterým s platností od 12.10.2020 pozastavuje na dobu 14 dnů veškeré sportovní akce a ZZVJ

 

S odstupem několika dnů a po konzultacích s Národní sportovní agenturou ČR VV ČJF přijal následující usnesení:
"VV ČJF v návaznosti na vládní usnesení ze dne 8. října 2020 č. 996 s platností od 12.10.2020 00:00 hod. pozastavuje na dobu 14 dnů, tedy do 25. října 2020 do 23:59 hod. konání veškerých sportovních akcí a ZZVJ, včetně přípravných kurzů na ZZVJ.
 
 
Výňatek z vládního usnesení, který fakticky znemožňuje pořádání sportovních akcí a ZZVJ:
 
Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
  • hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti - zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky
  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť
  • zde POZOR - jezdecké školy a kroužky: provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin - 
Celé vládní usnesení naleznete zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M5696
 
Faktický dopad:
  • Organizované tréninky (soustředění) ve vnitřních prostorech (halách) nejsou povolené,
  • Organizované tréninky ve vnějších prostorech (vnějších jízdárnách) povolené jsou za splnění výše uvedených omezení a dalších platných opatření (20 osob, roušky, desinfekce, rozestupy a další...).
  • Individuální tréninky ve vnitřních a vnějších prostorech povolené jsou za splnění výše uvedených omezení a dalších platných opatření (10 osob hala / 20 osob venkovní jízdárna, roušky, desinfekce, rozestupy a další...).
  • Po dobu platnosti těchto opatření nesmí být využívány vnitřní prostory sportovišť (klubovny, sprchy, šatny apod.) 
  • Do počtu osob jsou v tuto chvíli započítáváni jak samotní sportovci, tak trenéři, doprovod i personál jezdeckých areálů nutný k zabezpečení takové akce.
  • Odpovědnost za dodržování všech platných vládních opatření je v plném rozsahu na pořadateli dané akce a na majiteli pořadatelského areálu.

 

Stejně jako na jaře i nyní platí, že jsou povolené činnosti, kterými se zajišťují životní potřeby, zdraví a wellfare koní, mezi které patří i jejich pravidelné pohybování. Za účelem těchto činností je nutné umožnit přistup do stájí (vnitřní prostory) ale je nutné zajistit, aby se uvnitř stáje nepotkalo více než 10 osob.


Menu

Vladislava Fenclová
Piccobella

1. místo MČR 2019
skoky - ženy
VF.PNGFoto: Josef Malinovský  www.jezdci.cz

Petr Jadlovský
Bint Akkra

1.místo MČR 2019
vytrvalost - distance 120 km
Budislavice - Mistrovství ČR ve vytrvalostiwww.equichannel.cz

Kateřina Kučerová
Anabel Vant Kathof

3. místo MČR 2019
skoky - mladí jezdci
image3.jpegFoto: Michal Motygin
archiv K. Kučerové

Tereza Michálková
Karolína Pavlů
Karolína Poláková
Tereza Marusková
3. místo MČR 2019
skoky - družstva

DKV.png

Jana Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Rozálie Šímová
Klára Hlaváčková
2. místo MČR 2019
pony - skoky - družstva

MČR_pony_2019_do_135_stříbrné_družsvo_KO_ČJF.jpeg

Lucie Javůrková

3. místo MČR 2019
pony - drezuraLucie_Javůrková_Mistrál_6,_bronzová_MČR_11-13_let_pony_2019.jpg

Jana Lahodná ml.
3. místo MČR 2019
pony - drezura
Jana_Lahodná_ml._bronzová_medaile_drezura_MČR_pony_8-10_let.jpg

Janá Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Natálie Ticová
Lucie Javůrková
5. místo MČR 2019
pony - drezura - družstva
MČR_pony_2019_drezurní_družstvo_5._místo.jpg

 

 


Vyhledávání

PARTNEŘI
KARLOVARSKÉ OBLASTI

FOTOGRAFIE ZE ZÁVODŮ

Miroslav Kosmák

Elisabeth_logo_2013-4_print.jpg


Reprezentace oblasti

pro mistrovské soutěže a reprezentaci naší oblasti je možné půjčení sponzorských deček s logem Karlovarského kraje.

Nové dečky pro pony od JANA  HORSE

ponydečky.jpg