animace animace animace animace animace animace
Karlovarská oblast České jezdecké federace

Aktuality


Seznam areálů otevřených pro trénink - stav 20.4.2020 - 13:00

Seznam areálů jednotlivých oblastí je uveden na stránkách ČJF, zde odkazPoslechněte si v podcastu změny pravidel ČJF; zmapování možnosti tréninků v oblastech

Vážení příznivci jezdeckého sportu,
využijte velice pohodlné možnosti seznámení se změnami PJS pro rok 2020 pomocí poslechu podcastu Martina Blažka.

Ideální pro ty, kteří nemohli se účastnit refreshingů a určitě je to velice vhodné pro jezdce, trenéry, vedoucí ekip, kteří mají v plánu se účastnit závodů, po uvolnění stávajících bezpečnostních opatření.

MAPOVÁNÍ AREÁLŮ PRO MOŽNOST TRÉNINKU

Myšlenka: vytvoření mapy, kam bude možné po částečném uvolnění situace zajet potrénovat.
Mnoho areálů před Velikonocemi postavilo na svých závodních kolbištích parkur a za nějaký poplatek umožnilo vytvořit časovou rezervaci a na konkrétní čas je možno přijet trénovat. ( samozřejmě za dodržení všech dalších opatření)

Oslovujeme pořadatele závodů, majitele areálů v naší oblasti, kteří chtějí nabízet podobnou službu, aby poslali cenu tréninku za jednu dvojici nebo časové okno a poslali uvedenou sazbu včetně specifikace nabízené tréninkové plochy ( parkur, drezurní obdelník ) sekretáři oblasti - oblast.karlovarska@cjf.cz  - zaslat do termínu 20.4.2020.
Rádi souhrnné informace poskytneme našim členům na stránkách webu ČJF, aby se mohlo této možnosti v jednotlivých oblastech efektivně využít.ZMĚNA SCHVALOVATELE ROZPISŮ

Datum konání: 1. 4. 2020

Od 1.4. je schvalováním rozpisů pověřen Mgr. Tomáš Kavka.  kavka.tomas@volny.cz

Vzhledem k současné situaci souvisejících s COVID-19 ale nevíme, kdy budou sportovní akce povoleny a kdy odstartuje naše závodní sezona.

S rozpisy tedy zatím vyčkávejte ale buďte připraveni.

Doufejme, že Národní sportovní agentura prosadí, aby se jezdectví dostalo mezi sporty, které by mohly být puštěny v první vlně.

Rada ČJF schválila plošné odpuštění veškerých poplatků souvisejících se změnami ve sportovním kalendáři a též poplatků souvisejících s pozdním zasláním rozpisů ke schválení (poplatky dle čl. 8.2 Sazebníku ČJF). Abychom podpořili konání co nejvíce závodů po novém zahájení sportovní sezóny, budou poplatky za zápis nových závodů do kalendáře odpuštěny do konce roku 2020. Ostatní typy poplatků dle čl. 8.2 Sazebníku nebudou účtovány v době platnosti Nouzového stavu a ještě 3 měsíce po jeho skončení.

S dalšími opatřeními  ČJF vyčkává do příštího týdne, kdy bude  snad zřejmé, jak bude postupovat vláda ČR.

Doufám, že jste všichni zdrávi a dobře zvládáte  nové situace ve stájích i doma.

Těším se na setkání s Vámi na našich kolbištích.
Eva ŠimáčkováUPOZORNĚNÍ K ORGANIZACI ZÁVODŮ

Vážení členové ČJF,
v současné době je nařízením vlády NOUZOVÝ STAV do 11.4.2020
Není jasné, zda se ukončí či prodlouží. Žádám Vás abyste nadále respektovali JIS a vkládali rozpisy na závody.
V případě, že bude situace příznivá a nebudete mít rozpis v JIS vložený bude problém tyto závody uskutečnit.
V případě, že bude Nouzový stav prodloužen sněmovnou, budou závody tak jako do 11.4.2020 zrušeny do data, který bude určen následným nařízením.

Vít Čmolík
sekretář KO ČJFUPOZORNĚNÍ OV KVO

Datum konání: 18. 3. 2020

Vážení členové naší oblasti, vážení přátelé,

v souvislosti s omezeními pohybu v důsledku boje proti koronaviru platí doporučení ČJF a stanovisko NSA. Zjednodušeně to znamená, že majitelům koní, nebo jejich zástupcům je úředně dovoleno zajistit péči o koně, mezi kterou se počítá i pohybování koně. Lze tedy cestovat do stáje a zajistit péči o koně a jeho pohyb, pokud to nezakazují nebo neomezují opatření stáje či klubu.

 

Informujte se tedy u majitelů stájí a předsedů klubů, jaká opatření ve svých areálech nařídila a ty musíte dodržovat. Pokud je stáj schopna zajistit  pohybování koně například v kolotoči nebo ve výběhu, může Váš vstup do areálu omezit, nebo dokonce zakázat. Majitelé koní jsou povinni taková omezení nebo zákaz vstupu respektovat.  

Pokud majitel stáje Váš vstup povolí, není možné organizovat žádné skupinové tréninky či vyjížďky.

Doporučujeme majitelům stájí a předsedům klubů, aby vhodným způsobem, například na svých webových stránkách, oznámili, jaká opatření s ohledem na prevenci šíření koronaviru v jejich klubu či stáji platí a to v zájmu ochrany jejich členů a jich samotných.

Zároveň nabádáme všechny členy: Buďte v této nelehké době zodpovědní, dodržujte dočasná omezení, buďte k sobě navzájem ohleduplní a noste roušky, nebo šátky přes nos a ústa.

Přejeme Vám i Vašim blízkým pevnou vůli, pokud možno optimismus a především zdraví.

KVO ČJFVýkladové stanovisko Národní sportovní agentury

Datum konání: 17. 3. 2020

Odkaz na informaci v reakci na vyhlášení nouzového stavu a celkové karantény na území České republiky, dokument vydaný Národní sportovní agenturou.


http://www.cjf.cz/aktuality/vykladove-stanovisko-narodni-sportovni-agentury/

 Doporučení ČJF k zajištění péče o koně v čase zákazu volného pohybu osob

Datum konání: 16. 3. 2020

Vážení členové,
nepochybujeme, že sledujete aktuální vývoj ohledně opatření spojených s šířením viru, přesto zde uvádíme odkaz na doporučení ČJF.


http://www.cjf.cz/aktuality/doporuceni-cjf-k-zajisteni-pece-o-kone-v-case-zakazu-volneho-pohybu-osob/

 COVID-19 - VV schválené opatření ze dne 12.3.2020

VV ČJF v reakci na dnešní vyhlášení „Nouzového stavu“ v důsledku šíření viru COVID-19 schválil per-rollam následující usnesení:
 
 
Česká jezdecká federace v souvislosti s dalším vývojem kolem šíření koronaviru COVID-19 a v návaznosti na vyhlášení Nouzového stavu vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, s platností od dnešních 14 hodin ruší s účinností od zítřejších 8:00 hodin ráno všechny akce pořádané pod hlavičkou České jezdecké federace. K již zakázaným celorepublikovým SCM a doškolováním funkcionářů se od tohoto okamžiku ruší bez výjimky všechny závody ve všech disciplínách a na všech úrovních, zkoušky základního výcviku jezdců, oblastní SCM, kurzy a zkoušky rozhodčích a dalších funkcionářů, zkoušky instruktorů a trenérů a všechny další akce pod záštitou ČJF.
 
Tohoto nařízení je platné od zítřejších 8:00 ráno (13.3.2020) po celou dobu platnosti tzv. nouzového stavu na území ČR.

Aktuální situace je sledována, na případné změny se bude operativně reagovat.


Opatření ČJF ohledně viru Covid-19

OV KVO upozorňuje na vydané opatření :

VV ČJF přijal na svém jednání dne 10.3.2020 následující oficiální opatření v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19:

Česká jezdecká federace v souvislosti s vládním nařízením ohledně viru Covid-19 ze dne 10.3.2020 s okamžitou platností ruší vzdělávací akce pořádané pod hlavičkou ČJF - doškolování funkcionářů a Sportovní centra mládeže na celostátní úrovni. Platnost tohoto ustanovení je na dobu neurčitou.

U všech ostatních akcí v rámci ČJF jsou organizátoři a pořadatelé povinni dodržovat aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Tímto se do odvolání ruší doškolení ve Stráni a plánovaná soutředění v karlovarské oblasti. O náhradních termínech Vás budeme informovat podle vývoje situace.ZZVJ Děpoltovice

Datum konání: 8. 3. 2020

V neděli v příjemné atmosféře proběhly zkoušky základního výcviku jezdců. Všech 22 přihlášených jezdců prošlo praktickými zkouškami, jen zkoušený klopýtl u teoretických znalostí.
Ráda bych vyzdvihla jeden pohled očima trenéra těch nejmenších, pan Šíma byl hlavním sice hlavním komisařem, ale jako celou zimu v roli trenéra i v tento den byl jezdcům oporou a jeho přítomnost vracela do nejistých tváří klid a sebedůvěru.
Poděkování komisařům paní Šímové, panu Kavkovi a dalším činovníkům paní Nachtigalové a panu Čmolíkovi za zajištění hladkého průběhu zkoušek.
Helena Lahodná
Menu

Vladislava Fenclová
Piccobella

1. místo MČR 2019
skoky - ženy
VF.PNGFoto: Josef Malinovský  www.jezdci.cz

Petr Jadlovský
Bint Akkra

1.místo MČR 2019
vytrvalost - distance 120 km
Budislavice - Mistrovství ČR ve vytrvalostiwww.equichannel.cz

Kateřina Kučerová
Anabel Vant Kathof

3. místo MČR 2019
skoky - mladí jezdci
image3.jpegFoto: Michal Motygin
archiv K. Kučerové

Tereza Michálková
Karolína Pavlů
Karolína Poláková
Tereza Marusková
3. místo MČR 2019
skoky - družstva

DKV.png

Jana Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Rozálie Šímová
Klára Hlaváčková
2. místo MČR 2019
pony - skoky - družstva

MČR_pony_2019_do_135_stříbrné_družsvo_KO_ČJF.jpeg

Lucie Javůrková

3. místo MČR 2019
pony - drezuraLucie_Javůrková_Mistrál_6,_bronzová_MČR_11-13_let_pony_2019.jpg

Jana Lahodná ml.
3. místo MČR 2019
pony - drezura
Jana_Lahodná_ml._bronzová_medaile_drezura_MČR_pony_8-10_let.jpg

Janá Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Natálie Ticová
Lucie Javůrková
5. místo MČR 2019
pony - drezura - družstva
MČR_pony_2019_drezurní_družstvo_5._místo.jpg

 

 


Vyhledávání

FOTOGRAFIE ZE ZÁVODŮ

Miroslav Kosmák

PARTNEŘI
KARLOVARSKÉ OBLASTI
Elisabeth_logo_2013-4_print.jpg


Reprezentace oblasti

pro mistrovské soutěže a reprezentaci naší oblasti je možné půjčení sponzorských deček s logem Karlovarského kraje.

Nové dečky pro pony od JANA  HORSE

ponydečky.jpg