animace animace animace animace animace animace
Karlovarská oblast České jezdecké federace

Aktuality


Doškolování rozhodčích prostředky elektronické komunikace

Zdroj ČJF :

VV ČJF schválil na svém zasedání pilotní projekt "Refreshing prostředky elektronické komunikace" jako možný doplněk standardnímu doškolování funkcionářů ČJF. Refreshing se uskuteční ve čtvrtek 28. května 2020 od 16:30 hodin.

 

Ačkoli bylo již na březnovém jednání VV schváleno plošné prodloužení platnosti doškolování všech funkcionářů o 12 měsíců a je již zaneseno do JIS, toto prodloužení nemělo vliv na funkcionáře, kteří měli své doškolování propadlé déle, než 12 měsíců, ti díky zrušeným doškolováním z důvodů Covid-19 ztratili možnost doškolování absolvovat.

A přesně pro tuto skupinu je určena tato netradiční možnost.

Otevřeno je pro funkcionáře ze všech oblastí ČJF, kteří rádi zkouší nové věci.

Doškolování bude dle osnovy platné v Dokumentu vzdělávání a bude složeno z:

 • Obecná část (Aktuality z ČJF, Základní dokumenty ČJF, Všeobecná pravidla, Veterinární pravidla a oživení znalostí ze první pomoci) - školitel Martin Blažek
 • Skoková pravidla a pony pravidla - školitel Martin Blažek
 • Drezurní pravidla - školitel Gabriela Valerinová
 • Diskuse nad příklady z praxe 

 

Přihlášky na doškolování tradičně přes JIS:
https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce/2020-5-28-refreshing-prostredky-elektrnicke-komunikace

 

Doškolování bude probíhat vzdáleně pomocí komunikační technologie MS Teams. Odkaz do virtuální místnosti účastníci obdrží e-mailem po uzávěrce přihlášek, včetně všech instrukcí. Zkušební schůzka bude den před akcí, abychom na počátku doškolování nemuseli řešit příliš technických problémů. Jedná se o pilotní zkoušku této formy vzdělávání schválenou VV ČJF.

 

Co k tomu budete potřebovat:

 1. notebook nebo počítač nebo tablet případně mobilní telefon
 2. použitelné a stabilní připojení k internetu
 3. klidnou místnost bez většího množství zvukového šumu (televize, rádio, děti, psi ..)
 4. ze stránek Microsoftu staženého klienta MS Teams:
  https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

  Prosíme všechy o stažení a instalaci klienta s dostatečným předstihem, aby nebylo nutné toto řešit v začátku doškolování
 5. svůj čas pro doškolvoání, trpělivost pro případné technické problémy a chuť ozkoušet něco nového v rámci systému vzdělávání ČJF

 

Dále všem účastníkům doporučujeme

 1. použití sluchátek s mikrofonem - reproduktory a mikrofon v notebooku (stolním počítači) mohou chytat zpětnou vazbu nebo příliš ruchů
 2. vypínání mikrofonu vždy, pokud zrovna nehovoří
 3. vypnutí případného přenosu obrazu z webkamery - šetří se tím data a zůstává tak více prostoru pro přenos zvuku, zejména na méně kvalitních připojeních k internetu.

 

A závěrem jedna důležitá prosba:

Jedná se o první podobný pokus v historii ČJF, o pilotní projekt a tak bychom rádi požádali o shovívavost k případným technickým problémům či nekvalitnímu zvkuku. Nevíme, jak se technologie při větším množství připojených účastníků bude chovat, ale rádi bychom to ozkoušeli.Závěrečné zkoušky rozhodčích - mimořádný termín

Datum konání: 28. 5. 2020

vzhledem k událostem posledních dvou měsíců byly zrušeny termíny Závěrečných zkoušek rozhodčích, proto nyní Česká jezdecká federace nabízí složení zkoušek v mimořádném termínu. Mimořádné zkoušky proběhnou ve čtvrtek 28.5.2020 od 10:00 na Strahově.

Pokud máte splněny všechny podmínky připuštění ke zkouškám, můžete se přihlašovat prostřednictvím JIS.

https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce/2020-5-28-zaverecne-zkousky-rozhodcich/detail

Jakákoli jiná forma přihlášení je neplatná.

V případě dotazů se můžete obrátit na paní Michaelu Jakešovou - odborného koordinátora.
mail : vzdelavani@cjf.cz ; tel.: 724 511 144

RZ.PNGTermíny MČR a mezinárodních závodů

zdroj ČJF :

VV ČJF na zasedání dne 12.5.2020 schválil nové termíny pro Mistrovství České republiky a mezinárodních závodů na území ČR.

 

Termíny MČR pro rok 2020

30.7.-2.8. Všestrannost ** Borová Nepotvrzen formát - v jednání o změně
6.8.-9.8. Skoky D/J ** Praha-Velká Chuchle Zůstává v původním termínu
7.8.-8.8. Vytrvalost Chlumec nad Cidlinou Změna termínu i pořadatele
19.8.-23.8. Pony (D+S) ** Zduchovice Zůstává v původním termínu
5.-6.9. Reining Kozlovice Zůstává v původním termínu
10.9.-13.9. Spřežení Kladruby n/L Změna místa konání, pořadatel zůstává
9.-13.9. Drezura ** Olomouc Změna termínu
18.-20.9. Voltiž Tlumačov Zůstává v původním termínu
3.10.-4.10. Paravoltiž Praha Zůstává v původním termínu
1.-4.10. Skoky Sen/U25 Martinice Změna termínu

** byly schváleny i změny v STP, které budou publikovány ihned po finálním zpracování

 

Termíny mezinárodních závodů 2020

16. - 19.04. Spřežení CAI3* Kladruby nad Labem zrušeno
01.05. Reining CRI3* Kozlovice zrušeno
28. - 31.05. Skoky CSI2* Praha, Velká Chuchle zrušeno
05. - 06.06. Vytrvalost CEI2* Budislavice zrušeno
25. - 28.06. Voltiž CVI3* Frenštát pod Radhoštěm zrušeno
02. - 05.07. Spřežení CAI3*- W Nebanice zatím zůstává
07. - 08.08. Vytrvalost CEI2* Chlumec nad Cidlinou zatím zůstává
26. - 30.08. Skoky CSI3*- W Olomouc změna termínu
02. - 06.09. Skoky CSIOJYCh Zduchovice změna termínu
04. - 06.09. Drezura CDI - W Brno - Panská Lícha zrušeno
08. - 13.09. Všestrannost CCI3*- L Borová změna termínu
24. - 27.09. Spřežení CAI3*- W Písečné nad Dyjí zatím zůstává
19. - 22.11. Skoky CSI5* Praha zatím zůstává

 Upozornění ČJF k přihláškám na závody z přes JIS

Vážení členové,
s otevřením prvních závodů k přihlašování upozorňujeme na úpravu v pravidlech, která vstoupila v platnost 1.4.2020, ale díky světové pandemii začíná mít praktický dopad až od 11.5.2020:
 
Všeobecný pravidla
N7, odst. 6: Způsob přihlašování – přihlášky lze zasílat výhradně prostřednictvím Jezdeckého Informačního systému ČJF (JIS), s výjimkou změn ve startovních listinách u Sportovců řádně přihlášených přes JIS do termínu uzávěrky a přihlášek zahraničních Sportovců startujících na národní licence cizí národní federace. Jiné formy přihlášek jsou v rozporu s těmito pravidly, jsou zásahem do práv mateřských subjektů a mohou být důvodem k diskvalifikaci.
 
Toto pravidlo není možné obcházet například tím, že sportovec zašle svou přihlášku pořadateli mailem, SMS nebo se domluví telefonicky a do JIS za daného sportovce přihlášku vyplní pořadatel nebo zpracovatel výsledků.
 
Takový krok je obcházením-porušením daného pravidla. 
 
Každý sportovec (nebo zástupce mateřského subjektu sportovce) musí přihlášku v JIS vyplnit sám, jen tak je možné ověřit, že daná osoba má skutečně právo se na závody přihlásit a nemůže tak dojít k porušení práv daného subjektu. Pokud by byl na takový případ někdo upozornil a začal se řešit opravdu může dojít k diskvalifikaci všech sportovců, kteří se do závodů dostali v rozporu s tímto pravidlem.
 
Jediný případ, kdy pořadatel nebo jiná osoba může za sportovce / korespondenta subjektu vyplňovat v JIS přihlášky jsou závody pořádané ve zvláštní režimu, kdy je k účasti Sportovců nebo koní nutná nějaká kvalifikace, případně se jedná o závody uzavřené pro nějakou skupinu sportovců, např. MČR, kontrolní závody SCM, finále KMK a pod. Taková skutečnost musí být uvedena v rozpise a musí být schválena příslušnou schvalovací složkou.
 


PRVNÍ ZÁVODY V NAŠÍ OBLASTI

Vážení přátelé jezdeckého sportu,
byly schváleny rozpisy prvních závodů v naší oblasti, na termín 16-17.5. a 24.5.2020, níže přímé odkazy pro možnost přihlášení na závody do Děpoltovic. 

Srdečně zveme a přejeme hodně štěstí v nové sezóně.

https://www.jezdectvi.org/zavody/200516K1

https://www.jezdectvi.org/zavody/200517K1

https://www.jezdectvi.org/zavody/200524K2

 Podmínky pro konání jezdeckých závodů a akcí ČJF od 11.5.2020

Výkonný výbor ČJF přijal dne 4.5.2020 hlasováním per rollam usnesení, kterým s účinností od 11.5.2020 ruší plošný zákaz pořádání jezdeckých závodů, SCM a dalších akcí pod hlavičkou ČJF a aktualizuje podmínky pro konání ZZVJ.

 

Usnesení 

Výkonného výboru ČJF 

ze dne 4.5.2020

 

o podmínkách pořádání jezdeckých závodů a akci pod hlavičkou ČJF v době trvání nouzového režimu vyhlášeného na území České republiky

 

V souladu s usneseními Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 o přijetí́ krizového opatření č. 452 a č. 453 jejichž účinnost vstoupila v platnost dne 24. dubna 2020 a dále ze dne 30. dubna 2020 č.  490 a č. 493, jejichž účinnost vstoupí v platnost dne 11. května 2020 (dle vládního harmonogramu bude další vlna uvolňování od 25. května 2020, podmínky platné od tohoto data VV ČJF upřesní dalším samostatným usnesením až budou známy přesné podmínky)

 

Výkonný výbor České jezdecké federace:

I. ruší plošný zákaz konání všech akcí pod hlavičkou ČJF ze dne 12.3.2020:

a) s účinností od 1. května 2020 se ruší zákaz pořádání ZZVJ

b) s účinností od 4. května 2020 se ruší zákaz pořádání oblastních SCM a dalších akcí dle schváleného dokumentu Oblastní projektová podpora 2020

c) s účinností od 11. května 2020 se ruší zákaz pořádání jezdeckých závodů

d) s účinností od 11. května 2020 se ruší zákaz pořádání celorepublikových SCM

e) s účinností od 11. května 2020 se ruší zákaz pořádní vzdělávacích akcí pod hlavičkou ČJF (doškolování funkcionářů, kurzů a zkoušek rozhodčích a dalších funkcionářů, zkoušek instruktorů a trenérů apod.) 

 

II. s účinností od 1. května 2020 stanovuje „Závazné podmínky pro pořádání ZZVJ“ v období platnosti vládního usnesení č. 452 a č. 453 od 1. května 2020 do 11. května 2020 vydané svým usnesením ze dne 28. dubna 2020 a uveřejněné na webu ČJF

 

III. s účinností od 4. května 2020 povoluje pořádání akcí dle schváleného dokumentu Oblastní projektová podpora 2020 obsažených v kapitolách:

a) Příprava ZZVJ

b) Začínající jezdci do 18-ti let

c) Talentovaná mládež na oblastech včetně jezdců na pony
    (oblastní SCM/SCP) 

d) Středně pokročilí a zkušení jezdci

Za dodržování podmínek uvedených v bodě V. a všech opatření odpovídá pořadatel akce.

 

IV. s účinností od 11. května 2020 

 1. upravuje podmínky pro pořádání ZZVJ vydané v usnesení ze dne 28. dubna 2020 takto:

a) povoluje se pořádání ZZVJ v jezdeckých halách 

b) ruší omezení počtu účastníků a jejich doprovodu

c) ruší zákaz slavnostního vyhlášení výsledků ZZVJ

d) ZZVJ se nadále řídí platným Dokumentem vzdělávání ČJF

e) za dodržování podmínek uvedených v bodě V. a všech platných opatření odpovídá pořadatelstvím pověřený subjekt ČJF

 1. povoluje pořádání celorepublikových SCM za těchto podmínek:

a) SCM může být uspořádáno pouze jako jednodenní akce bez možnosti ustájení koní přes noc a nabídkou ubytování případně prostoru pro umístění karavanu přes noc,

b) za dodržování podmínek uvedených v bodě V. a všech opatření odpovídá vedoucí příslušného SCM a subjekt se kterým má ČJF podepsanou smlouvu o zajištění SCM.

 1. umožňuje pořádání jezdeckých závodů za těchto podmínek:

a) jezdecké závody se mohou konat pouze jako jednodenní akce bez možnosti ustájení koní přes noc a nabídkou ubytování případně prostoru pro umístění karavanu přes noc,

b) vládním usnesením daný limit počtu osob na sportovišti není limitem počtu startujících v soutěži ani denním limitem počtu startů ale jedná se o počet osob současně se zdržujících ve stejný okamžik na sportovišti – viz odst. V. bod a)

c) ČJF nijak neomezuje počty startů v soutěžích ani počty startů za den – případné limity jsou organizační záležitostí pořadatele za účelem dodržení omezujících podmínek,

d) za dodržování podmínek uvedených v bodě V. a všech platných opatření odpovídá pořadatel dané akce

 1. povoluje konání vzdělávacích i dalších výše jmenovitě neuvedených akcí pod hlavičkou ČJF za těchto podmínek:

a) akce se musí konat pouze jako jednodenní 

b) za dodržování podmínek uvedených v bodě V. a všech platných opatření odpovídá pořadatel dané akce případně oblastní výbor pořádající oblasti ČJF který danou akci schválil.

 

V. Společné podmínky pro pořádání akcí uvedených v bodech III. a IV. dle usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 490 a č. 493 s účinností od 11. května 2020:

 1. Na venkovním i vnitřním sportovišti musí být dodržována následující pravidla:

a) sportovištěm se v rámci jezdeckého sportu rozumí:

 • kolbiště, drezurní obdélník, jezdecká hala nebo jinak ohrazený prostor na kterém probíhá soutěž / trénink, v případě terénní zkoušky všestrannosti celá crossová trať a pro disciplínu vytravalost označená soutěžní trať,
 • opracoviště kde se Sportovci a koně připravují před soutěží a / nebo označené stanoviště, kde se Sportovci a koně shromažďují před startem, na povinných přestávkách a/nebo čekají na veterinární kontrolu / přejímku, včetně prostor veterinárních kontrol / přejímek
 • věž nebo jiná stanoviště rozhodčích
 • prostory těsně přilehlé k výše uvedeným prostorám včetně tribuny a přilehlých cest 

b) na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

c) vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, tento odstup musí zachovávat mezi sebou i osoby nesportující s výjimkou členů domácnosti,

d) všichni účastníci (sportovci, funkcionáři, ošetřovatelé, doprovod), kteří se v danou chvíli neúčastní tréninku, opracování před soutěží nebo soutěže jsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, 

e) na sportovišti musí být volně k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, 

f) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

 1. Pro provoz veřejného stravování byla Vládou ČR stanovena následující pravidla:

a) je zakázán prodej občerstvení ve vnitřních prostorech,

b) pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb platí: 

 • zákaznici jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, 
 • venkovní́ prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící́ zákaznici ve kterékoliv časti nebyli ve vzdálenosti kratší́ než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní́ prostory provozovny od okolí́ dělí pevná́ bariera bránicí šíření kapének z dýchacích cest, 
 • provozovatel aktivně̌ braní́ shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny, 
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna moznost dezinfekce rukou pro zákazníky, 
 • zákazníkům je umožněn přistup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákaznici při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup, 
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí́ před usazením každé nové skupiny zákazníků, 
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí́ alespoň̌ každé 2 hodiny, 
 • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu, 
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocněni COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny, 
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
 1. Pořadatel / pověřený subjekt nebo odpovědná osoba má povinnost ověřit podmínky pořádání akcí na územně příslušné krajské hygienické stanici a nese odpovědnost za jejich dodržování musí organizaci dané akce přizpůsobit všem platným nařízením.
 1. Vzhledem k tomu, že každý pořadatelský areál má naprosto odlišné podmínky a možnosti, není možné stanovit přesné organizační podmínky jednotlivých akcí. Organizace závodů a akcí pod hlavičkou ČJF je tak plně kompetenci a také na plné odpovědnosti pořadatele, a to včetně rozhodnutí, zda je za daných okolností a splnění všech podmínek schopný závody uspořádat.

 

Jednotlivé podmínky se budou dále upravovat v souladu s nařízeními Vlády ČR a harmonogramem uvolňování podnikatelských a dalších činností.

 

Schváleno VV ČJF hlasováním per rollam dne 4.5.2020INFORMACE KE ZKOUŠKÁM ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU

Datum konání: 6. 6. 2020 - 7. 6. 2020

Vzhledem k informacím pořadatelů k plánovaným a zrušeným závodům byl uvolněn termín 6.- 7. 6.2020 a v tomto termínu se ve Dvoře Stráň v JS Gabrielka uskuteční:

6.6.2020 příprava na ZZVJ při hobby závodech

7.6.2020 ZZVJ – náhradní termín namísto nuceně zrušeného dubnového termínuUPOZORNĚNÍ PRO TRÉNINK

Nadále trvá zákaz sportování na vnitřních sportovištích a jezdecká hala je považována za vnitřní sportoviště!!
 
Od 27.4.2020 je umožněn přístup do vnitřních sportovišť a to na základě Usnesení 453  výhradně do posiloven, tělocvičen a fitness centrer s tím, že budou muset být dodržena kumulativně speciální pravidla.
 
POZOR: Jezdecké haly tedy nepatří mezi vyjmenovaná vnitřní sportoviště a je do nich zákaz přístupu veřejnosti jak k individuálním, tak profesionálním tréninkům!!!


Seznam areálů otevřených pro trénink - stav 20.4.2020 - 13:00

Seznam areálů jednotlivých oblastí je uveden na stránkách ČJF, zde odkazPoslechněte si v podcastu změny pravidel ČJF; zmapování možnosti tréninků v oblastech

Vážení příznivci jezdeckého sportu,
využijte velice pohodlné možnosti seznámení se změnami PJS pro rok 2020 pomocí poslechu podcastu Martina Blažka.

Ideální pro ty, kteří nemohli se účastnit refreshingů a určitě je to velice vhodné pro jezdce, trenéry, vedoucí ekip, kteří mají v plánu se účastnit závodů, po uvolnění stávajících bezpečnostních opatření.

MAPOVÁNÍ AREÁLŮ PRO MOŽNOST TRÉNINKU

Myšlenka: vytvoření mapy, kam bude možné po částečném uvolnění situace zajet potrénovat.
Mnoho areálů před Velikonocemi postavilo na svých závodních kolbištích parkur a za nějaký poplatek umožnilo vytvořit časovou rezervaci a na konkrétní čas je možno přijet trénovat. ( samozřejmě za dodržení všech dalších opatření)

Oslovujeme pořadatele závodů, majitele areálů v naší oblasti, kteří chtějí nabízet podobnou službu, aby poslali cenu tréninku za jednu dvojici nebo časové okno a poslali uvedenou sazbu včetně specifikace nabízené tréninkové plochy ( parkur, drezurní obdelník ) sekretáři oblasti - oblast.karlovarska@cjf.cz  - zaslat do termínu 20.4.2020.
Rádi souhrnné informace poskytneme našim členům na stránkách webu ČJF, aby se mohlo této možnosti v jednotlivých oblastech efektivně využít.
Menu

Vladislava Fenclová
Piccobella

1. místo MČR 2019
skoky - ženy
VF.PNGFoto: Josef Malinovský  www.jezdci.cz

Petr Jadlovský
Bint Akkra

1.místo MČR 2019
vytrvalost - distance 120 km
Budislavice - Mistrovství ČR ve vytrvalostiwww.equichannel.cz

Kateřina Kučerová
Anabel Vant Kathof

3. místo MČR 2019
skoky - mladí jezdci
image3.jpegFoto: Michal Motygin
archiv K. Kučerové

Tereza Michálková
Karolína Pavlů
Karolína Poláková
Tereza Marusková
3. místo MČR 2019
skoky - družstva

DKV.png

Jana Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Rozálie Šímová
Klára Hlaváčková
2. místo MČR 2019
pony - skoky - družstva

MČR_pony_2019_do_135_stříbrné_družsvo_KO_ČJF.jpeg

Lucie Javůrková

3. místo MČR 2019
pony - drezuraLucie_Javůrková_Mistrál_6,_bronzová_MČR_11-13_let_pony_2019.jpg

Jana Lahodná ml.
3. místo MČR 2019
pony - drezura
Jana_Lahodná_ml._bronzová_medaile_drezura_MČR_pony_8-10_let.jpg

Janá Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Natálie Ticová
Lucie Javůrková
5. místo MČR 2019
pony - drezura - družstva
MČR_pony_2019_drezurní_družstvo_5._místo.jpg

 

 


Vyhledávání

PARTNEŘI
KARLOVARSKÉ OBLASTI

FOTOGRAFIE ZE ZÁVODŮ

Miroslav Kosmák

Elisabeth_logo_2013-4_print.jpg


Reprezentace oblasti

pro mistrovské soutěže a reprezentaci naší oblasti je možné půjčení sponzorských deček s logem Karlovarského kraje.

Nové dečky pro pony od JANA  HORSE

ponydečky.jpg