animace animace animace animace animace animace
Karlovarská oblast České jezdecké federace

Aktuality


Pravidla jezdeckého sportu 2016

Logo_CJF_NEW[2].pngNa webu ČJF jsou již k dispozici s platností od 1.4.2016 pravidla veterinární a pravidla jezdeckých disciplín kromě vytrvalosti, reiningu a pony.

Informace naleznete ZDE:Přihlášky na závody jen přes ON-LINE ČJF

 

Logo_CJF_NEW[2].pngUPOZORŇUJEME, ŽE V ROCE 2016 MUSÍ BÝT DLE NOVÝCH VŠEOBECNÝCH PRAVIDEL ČJF PŘIHLÁŠKA NA ZÁVODY POUZE V SYSTÉMU ON-LINE NA WEBU cjf.cz

 

JE NUTNO KONTROLOVAT UZÁVĚRKU PŘIHLÁŠEK, JINÉ PŘIHLÁŠKY NEBUDOU AKCEPTOVÁNY.

 Úspora energií pro členy KO-ČJF

Vážení přátelé,

Podařilo se mi zajistit možnost snížení nákladů na energie (plyn + elektřina) pro subjekty a členy KOČJF i jindeviz příloha.

Věřím, že tuto iniciativu přivítáte, neboť jezdectví je jedním z ekonomicky nejnáročnějších sportů.

Neváhejte se informovat a kontaktovat dle přílohy, v každém případě je to výhodná nabídka. Při kontaktu uveďte moje jméno.

Kontaktní mobil:   702 191 786

Tato nabídka platí do 15.3.2016

Vít Čmolík

Sekretář KO ČJF

Přílohu naleznete ZDE:Upozornění na měření pony!!!

Logo_CJF_NEW[2].pngDŮLEŽITĚ UPOZORNĚNÍ PRO VYDÁNÍ LICENCE PONY

Na základě pokynu ČJF je nutno mít změřeného pony do věku 8 let včetně – bez měření nelze prodloužit licenci.

Pokud by ještě někdo potřeboval pony změřit pokud možno urychleně zavolejte na mobil 777231549 (Michaela Kodadová).Jarní drezurní školení

Logo_CJF_NEW[2].pngJarní drezurní školení s termíny v jednotlivých místech – viz odkaz v příloze s programem.

Jsou zváni nejen rozhodčí, ale instruktoři, trenéři a jezdci.

V karlovarské oblasti je 13.3.2016 ve Stráni – Dvůr Stráň – školitel ing.Gabriela Valeriánová.

Zahájení je v 9.00 hod. - předpokládaný konec v 16,00 hodin

 

Pozvánka na akci ZDE:

Přihláška na akci ZDE:

 

 

 Jezdecká akademie M.L.

ml logo.jpgJEZDECKÁ AKADEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ:

Jezdecká akademie M.Lázně opět otvírá kurzy ke zvyšování celostátně uznávané kvalifikace

Pro účastníky  ZDE:

Přihláška ZDE: 

Leták ZDE:DŮLEŽITÉ!!!!!!

Vážení,

Na základě mnoha dotazů sděluji:

 • Aktualizaci subjektu nutně potřebuji
 • Seznam členů, kteří byli již v subjektu nemusíte psát na 2b, ale ofoťte mnou zaslaný seznam a vyškrtejte nebo ponechte členy
 • Nové členy, nebo i přestupy je nutno vypsat na 2B a nechat podepsat
 • Seznam členů pro licence a koně pro licence napište na prodloužení licencí, nebo prodloužení vyznačte na zaslaný seznam
 • Stejně tak vyznačte, pokud chcete členskou kartu na rok 2016, nebo zašlete zvlášť – u nových vyznačte do 2B
 • U nových koní a u změn je nutno vyplnit formulář o vydání nebo změnu licence koně a u nových kopii původu
 • Určitě vyplňte podklad pro platbu i termín, kdy jste zaplatili – bez potvrzení platby na účet není možno nic prodlužovat
 • Upozorňuji, že platby musí být na účtu nejpozději do 29.2.2016 (pondělí) po tomto termínu je za subjekt dvojnásobek !!

Pokud můžete naskenovat a poslat emailem, vytisknu si vše a potvrdím, že jsem v pořádku obdržel.

V případě zaslání poštou je moje adresa: Vít Čmolík, U koupaliště 14, 360 05 Karlovy Vary (mobil 604934673)

Vít Čmolík

Sekretář KO ČJF

 Informace ke vzdělávání

informace o následujících záležitostech:

 

1) Stewardi: VV schválil zařazení stewardů do dokumentu Vzdělávání a povinnost teoretického refreshingu 1x za 4 roky. Kompletní text bude nově součástí dokumentu Vzdělávání a zveřejněn během následujících dní. Ve dnech 30 - 31. ledna 2016 se v areálu ČZU koná povinný refreshing stávajících stewardů (30. ledna 2016) a zároveň je otevřen kurz pro nové stewardy (30-31. ledna 2016). Prosím dejte na vědomí ve Vašich oblastech.

Kompletní informace naleznete zde:

 

2) Styl Šampionát 2016 pro velké koně: V současné době s nově vzniklou skokovou komisí zpracováváme podobu tohoto projektu pro tento rok. Tato bude odsouhlasena a zveřejněna v nejbližší době. 

 

3) Styloví rozhodčí: Cílem ČJF je podporovat stylové skákání a existenci kvalitních stylových rozhodčích. Proto i pro tuto kategorii rozhodčích VV schválil povinné doškolování 1 za 2 roky. V tomto roce proběhnou dvě doškolení stávajících rozhodčích a zároveň bude otevřen kurz pro nové rozhodčí. Kompletní text bude součástí dokumentu Vzdělávání a bude zveřejněn v následujících dnech včetně pozvánky, která se nyní finalizuje a bude rozeslána a dána na web. Školení proběhne pod vedením zahraniční lektorky Ines Bejdl (Rakousko), se kterou ČJF navázala dlouhodobou spolupráci. Časový program pro stylové rozhodčí plnící si refreshing začíná vždy v pátek odpoledne a končí v sobotu večer. Pro nové kandidáty pokračuje i v neděli. Záměrně jsme vypsali 2 termíny na různých částech republiky, aby si účastníci mohli vybrat, co jim lépe vyhovuje. Prosím, abyste dali na oblastech na vědomí tyto termíny stylovým rozhodčím i novým zájemcům:

 

19. - 21. 2. 2016 Hradišťko u Sadské, lektor Ines Bejdl, asistent lektora Ing. Jan Šíma

4. - 6. 3. 2016 Frenštát pod Radhoštěm, lektor Ines Bejdl, asistent lektora Jan Kubrický

 

4) Refreshing: Na základě podnětů z oblastí bylo odsouhlasena časová úprava refreshingu rozhodčích následovně:

 • všeobecná pravidla včetně specifikace pro pony a dokumenty ČJF 2 h 
 •  práce stewarda včetně technického zabezpečení soutěží jednotlivých disciplín 1 h 
 •  první pomoc 0,5 h (bude pořízeno instruktážní video, do té doby přednáší doktor nebo zdravotník viz čl. 109 NÚ Všeobecných pravidel)

           veterinární pravidla 0,5 h 

  5) ZZVJ: Těchto zkoušek se týkají dvě navrhované změny jako reakce na poznatky z praxe (finální podoba předmětem schválení na VV 18.1.2016):

(i) doplnění praktické části o zkoušku znalosti pohybu na jízdárně, (ii) u všeobecných ZZVJ nový parkur, který lépe vyhovuje požadavkům (připravil Ing. Jan Šíma).

 6) GALOPS: V nejbližší době budou zveřejněny všechny informace o GALOPS (systém přípravy jezdce a know how pro instruktory a trenéry). 30. ledna 2016 proběhne první seminář.

Základní seznámení zde:

7) Pony Games: V současnosti probíhá finalizace textu zásad Pony Games, které od roku 2016 budou pod záštitou ČJF a spuštěny jako pilotní projekt

8) MCI: V nejbližších dnech budou též zveřejněny podmínky kvalifikací na finále MCI (Masters du Cheval Iberique), které se letos koná v Itálii

 Prodloužení licencí na rok 2016

PRODLOUŽENÍ LICENCÍ PRO ROK 2016

V příloze naleznete pokyny k registraci subjektů a členů v r.2016 – pokyn z ČJF a návod KO ČJF

příloha ZDE

V další příloze naleznete podklady pro platbu licencí 

příloha ZDE: DŮLEŽITÉ - Změna názvu SPOLKŮ!!!!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro všechny zástupce subjektů (klubů, sdružení, spolků) - na změnu názvu spolků dle "Nového občanského zákoníku" zbývá již pouze posledních pár dnů.

 

Od konce roku 2013 přináší ČJF na svých stránkách pravidelně informace ohledně Nového občanského zákoníku, především pak o nutnosti dokončit transformaci občanských sdružení na spolky. Velké množství klubů stále příslušné kroky neučinilo, a tak bychom rádi připomněli, že minimálně změnu názvu spolků je nutné dát do souladu s NOZ nejpozději do 31.12.2015!!! Mnoho klubů čekalo, zda nebude schválen zákon, který by tuto povinnost zrušil, dle právního rozboru České Unie Sportu však tato povinnost trvá. Zprávu ČUS si můžete přečíst zde: Tisková zpráva ČUS-12-2015

Vychází se z ustanovení § 3042 NOZ: Spolek je podle tohoto ustanovení do dvou let od účinnosti NOZ, tedy do 1.1.2016, povinen svůj název (název spolku) uvést do souladu s NOZ. Název spolku podle § 216 NOZ musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“.

Současně tímto připomínáme, že kompletní transformaci, tedy včetně úprav stanov spolků je nutné dokončit do konce roku 2017. Doporučujeme tedy všem našim členům, aby v rámci změn názvů rovnou učinili i příslušné změny ve stanovách a transformaci dokončili kompletně.

Celá změna vychází z § 3041 odst. 2 NOZ: Občanská sdružení k 1.1.2014 přecházejí na spolky (§ 3045 odst. 1 NOZ) a spolky musí do tří let svoje stanovy NOZ přizpůsobit (§ 3041 odst. 2). Revidované stanovy je nutné i do stejné lhůty, tedy do 1.1.2017, i doručit místně příslušnému rejstříkovému soudu a to v souladu s novým zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

 Podrobnosti ZDE:
Menu

Vladislava Fenclová
Piccobella

1. místo MČR 2019
skoky - ženy
VF.PNGFoto: Josef Malinovský  www.jezdci.cz

Petr Jadlovský
Bint Akkra

1.místo MČR 2019
vytrvalost - distance 120 km
Budislavice - Mistrovství ČR ve vytrvalostiwww.equichannel.cz

Kateřina Kučerová
Anabel Vant Kathof

3. místo MČR 2019
skoky - mladí jezdci
image3.jpegFoto: Michal Motygin
archiv K. Kučerové

Tereza Michálková
Karolína Pavlů
Karolína Poláková
Tereza Marusková
3. místo MČR 2019
skoky - družstva

DKV.png

Jana Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Rozálie Šímová
Klára Hlaváčková
2. místo MČR 2019
pony - skoky - družstva

MČR_pony_2019_do_135_stříbrné_družsvo_KO_ČJF.jpeg

Lucie Javůrková

3. místo MČR 2019
pony - drezuraLucie_Javůrková_Mistrál_6,_bronzová_MČR_11-13_let_pony_2019.jpg

Jana Lahodná ml.
3. místo MČR 2019
pony - drezura
Jana_Lahodná_ml._bronzová_medaile_drezura_MČR_pony_8-10_let.jpg

Janá Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Natálie Ticová
Lucie Javůrková
5. místo MČR 2019
pony - drezura - družstva
MČR_pony_2019_drezurní_družstvo_5._místo.jpg

 

 


Vyhledávání

PARTNEŘI
KARLOVARSKÉ OBLASTI

FOTOGRAFIE ZE ZÁVODŮ

Miroslav Kosmák

Elisabeth_logo_2013-4_print.jpg


Reprezentace oblasti

pro mistrovské soutěže a reprezentaci naší oblasti je možné půjčení sponzorských deček s logem Karlovarského kraje.

Nové dečky pro pony od JANA  HORSE

ponydečky.jpg