animace animace animace animace animace animace
Karlovarská oblast České jezdecké federace

Aktuality


POSUN ZZVJ

Vážení přátelé,

z důvodu zatím nepřehledné covidové situace a dále Veterinárních podmínek pro rok 2021
jsme nuceni posunout ZZVJ na pozdější dobu - předpoklad ve všední den v týdnu od 26. do 30.4.2021, sledujte JIS,
kam bude termín přesunut. Veškeré platby budou platit i na nový termín.
Pokud nemáte v tuto dobu splněnou imunitu po vakcinaci na rhinopneumonii doporučuji se přihlásit na jiné místo a v tom
případě je nutné nahlásit zrušení přihlášky, pokud máte již zaplaceno budou vám poplatky vráceny.
 
Dále sděluji, že VV ČJF schvaluje plošné prodloužení platnosti veškerých povinných doškolování všech funkcionářů na všech úrovních ČJF o 12 měsíců viz usnesení VV ČJF ze dne 23.2.2021 (12.11.23/21)
Vít Čmolík
sekretář KO ČJF


PRAVIDLA JEZDECKÉHO SPORTU 2021

nabídka zájemcům o tištěná pravidla platná pro 2021 - pro detail klikněteZZVJ = SVOD dle SVS

níže uvádíme text v plném znění, který zaslal pan Martin Blažek :

Krásný dobrý večer,

v úvodu mi dovolte Vás všechny pozdravit. Sice již nejsem členem VV ČJF, ale vše samozřejmě nadále sleduji a mnoho lidí (včetně některých z Vás) se na mě stále obrací s důvěrou a dotazy.. Pokud mohu, rád pomohu, leč mé pravomoce jsou již omezené.. Ale stále mi není jedno co se děje..
 
Dnes jsem spolu s informací o plánovaném uvolňování dostal několik dotazů ohledně ZZVJ a oblastních SCM ve vztahu k ohlašovací povinnosti, přítomnosti veterináře a povinnosti očkování na EHV / PCR test koně.
 
POZOR, mnoho lidí vůbec netuší, že pokud se někde uvádí slovo SVOD (koní) je tím z pohledu SVS myšlena jakákoli akce, kde se potkají zvířata, která by se běžně nepotkala, SVOD z pohledu SVS je m.j.:
- svod (např. klisen, hříbat, hřebců..)
- výstava
- závody
- organizovaný tréning
- ZZVJ
- a další..
 
Přesná definice slova SVOD:
Svodem zvířat se dle § 3 odst. 1, písm. e) veterinárního zákona rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona. Svod zvířat lze pořádat pouze pod státním veterinárním dozorem. Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu. Před podáním žádosti o povolení konání svodu zvířat je pořadatel povinen vyžádat si od krajské veterinární správy podmínky pro konání svodu a zajistit jejich dodržování.


Podmínky pro pořádání svodů (závodů, ZZVJ a pod.) pro rok 2021 jsou zde: 

kde nově přibyla povinnost:

a)    Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění

nebo

b)    kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru vzorku).


Bylo by velmi dobré toto připomenout všem pořadatelům ZZVJ a SCM (předpokládám, že pořadatelé závodů to již dobře vědí) a především účastníkům ZZVJ a SCM aby si tuto skutečnost uvědomili. Pokud jsem dobře četl výklad od ČUS k rozvolňování, tak by první ZZVJ mohli teoreticky proběhnout již příští víkend (pokud to VV ČJF dovolí), ale mnoho lidí nemá koně očkované a bez platného očkování se nebudou těchto akcí smět účastnit - tedy nejdříve 14 dnů po 2. dávce, resp. 6 týdnů po dávce první nebo bez PCR testu (který vyjde na cca 1000Kč + náklady veterináře, někdy se koně musí uspat, protože nevydrží šťourání 30cm hluboko v nozdrách) a trvá cca 5 pracovních dnů.

Doufám, že se na mě nezlobíte, že jsem Vám tuto informaci napsal, považuji to za dost důležité a ČJF bohužel k tomu nevydala žádnou informaci.

Přeji vám krásné dny a snad již brzy na viděnou na závodních kolbištích...

Martin Blažek
Jezdecká stáj Rohan Zdice (ČJF MB0376)
 
M  +420 724 928 713
 


VÝKLADOVÉ STANOVISTO K OPATŘENÍM OD 12.4.2021

ZDE k dispozici výkladové stanovisko k mimořádným opatřením Ministerstva Zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021, jež pro ČUS vypracoval JUDr. Daniel Viduna, LL. M.
zdroj : ČUSOTEVŘENA MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ PRO ZZVJ

Vážená jezdecká veřejnosti,

vyhlašujeme termín ZZVJ na 17.4.2021, které budou konané v areálu Pegas Děpoltovice, přihlášky přes JIS.
Zkoušky budou v souladu s OPP 2021.
V případě, že v dané době budou stále v platnosti taková omezení, která by znemožňovala provedení zkoušek základního výcviku jezdce, bude konání posunuto na termín, který umožní jejich průběh a podané přihlášky zůstanou v platnosti.
     ČJF na základě nákazy EHV 1 v Evropě zakazuje všechny akce do 11.4.2021

pro informace klikněteKURZY JEZDECKÉ AKADEMIE

Jezdecká akademie nabízí v roce 2021 :

- kurz instruktor jezdectví a trenér II třídy

- možnost získání osvědčení o profesní způsobilosti

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČJF

ČJF vyhlásila výběřové řízení na volnočasové oblečení pro reprezentaci.
Podmínky VŘ: http://www.cjf.cz/aktuality/verejne-souteze-na-dodavatele-volnocasoveho-obleceni-2021-03-09/
 


VŠE NEJLEPŠÍ

... v tichosti, v okrese mezi smrky slaví dnes 3.3.2021 své životní jubileum MARCELA KLINGOROVÁ, srdečně gratulujeme a přejeme lepší zítřky ...

narozky.jpgREGISTRACE A ČLENSKÉ PŘISPĚVKY 2021

Vážení členové ČJF,

rádi bychom Vás upozornili na termín úhrady registrace subjektu a členských příspěvků.
Připsání platby musí být provedeno na účet ČJF podle vygenerovaných platebných příkazů nejdéle v pátek  26. 2.2021 ( 27. - 28.2. víkend, 1.3.2021 - je pozdě ).
Kdo ještě úhradu neprovedl, je na něm, aby úhradu provedl včas s ohledem na možnosti jeho finančního domu a jím vedeného účtu.
Pokud výše uvedený termín úhrady dodržen nebude, je nutné počítat s navýšenou sazbou členského příspěvku o 100%.

Vít Čmolík

 

 
Menu

Vladislava Fenclová
Piccobella

1. místo MČR 2019
skoky - ženy
VF.PNGFoto: Josef Malinovský  www.jezdci.cz

Petr Jadlovský
Bint Akkra

1.místo MČR 2019
vytrvalost - distance 120 km
Budislavice - Mistrovství ČR ve vytrvalostiwww.equichannel.cz

Kateřina Kučerová
Anabel Vant Kathof

3. místo MČR 2019
skoky - mladí jezdci
image3.jpegFoto: Michal Motygin
archiv K. Kučerové

Tereza Michálková
Karolína Pavlů
Karolína Poláková
Tereza Marusková
3. místo MČR 2019
skoky - družstva

DKV.png

Jana Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Rozálie Šímová
Klára Hlaváčková
2. místo MČR 2019
pony - skoky - družstva

MČR_pony_2019_do_135_stříbrné_družsvo_KO_ČJF.jpeg

Lucie Javůrková

3. místo MČR 2019
pony - drezuraLucie_Javůrková_Mistrál_6,_bronzová_MČR_11-13_let_pony_2019.jpg

Jana Lahodná ml.
3. místo MČR 2019
pony - drezura
Jana_Lahodná_ml._bronzová_medaile_drezura_MČR_pony_8-10_let.jpg

Janá Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Natálie Ticová
Lucie Javůrková
5. místo MČR 2019
pony - drezura - družstva
MČR_pony_2019_drezurní_družstvo_5._místo.jpg

 

 


Vyhledávání

PARTNEŘI
KARLOVARSKÉ OBLASTI

FOTOGRAFIE ZE ZÁVODŮ

Miroslav Kosmák

Elisabeth_logo_2013-4_print.jpg


Reprezentace oblasti

pro mistrovské soutěže a reprezentaci naší oblasti je možné půjčení sponzorských deček s logem Karlovarského kraje.

Nové dečky pro pony od JANA  HORSE

ponydečky.jpg