animace animace animace animace animace animace
Karlovarská oblast České jezdecké federace

Aktuality


Zahájení provozu nového odběrového místa v Praze na Strahově pro PCR testy SARS-Cov-2

S ohledem na aktuální pandemickou situaci a potřeby národních svazů a sportovních klubů na testování sportovců pro účast v přípravě, v soutěžích, k vycestování mimo ČR a při návratech zpět, bylo Centrem zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace (CZZSR) zřízeno v blízkosti sídla ČUS v Praze na Strahově nové odběrové místo pro testování PCR testy SARS-Cov-2.

K dispozici jsou také další odběrová místa v Liberci, Brně a Ostravě. 

 

Podrobné informace naleznete v příloze, spolu s objednávkovým formulářem na objednávání testů. Odběrové místo na Strahově zahajuje provoz v pondělí 19.10.2020. K testům je potřeba se předem objednat.

 

UCELENÉ INFORMACE

 

ŽÁDOST

 

 Postup při nemožnosti konání valné hromady spolku (svaz, TJ, klub)

Informace pro subjekty z České unie sportu o doporučených postupech při nemožnosti konání valné hromady spolku, (klubu, TJ, apod.).

POSTUP

VZOR JEDNACÍHO ŘÁDU

 Pozastavení dění prodlouženo do 3.11.2020

s ohledem na nová vládní opatření jsou pozastaveny krom závodů i další vzdělávací akce včetně SCM a prodloužení platnosti zákazu všech akcí do 3.11.2020 včetně.
 
Více viz zde:
 
ZZVJ jsou uzavřené k přihlášení s tím, že se bude hledat náhradní termín.
ZZVJ se zruší až v případě, že nebude možné náhradní termín zorganizovat, důvodem jsou především již zaplacené přihlášky, aby se nemusely zbytečně vracet a znovu platit.
 


Jezdecké závody a ZZVJ pozastaveny na dobu 14 dnů

VV ČJF dne 11.10.2020 v návaznosti na vládou vyhlášená opatření proti šíření COVID-19 přijal usnesení, kterým s platností od 12.10.2020 pozastavuje na dobu 14 dnů veškeré sportovní akce a ZZVJ

 

S odstupem několika dnů a po konzultacích s Národní sportovní agenturou ČR VV ČJF přijal následující usnesení:
"VV ČJF v návaznosti na vládní usnesení ze dne 8. října 2020 č. 996 s platností od 12.10.2020 00:00 hod. pozastavuje na dobu 14 dnů, tedy do 25. října 2020 do 23:59 hod. konání veškerých sportovních akcí a ZZVJ, včetně přípravných kurzů na ZZVJ.
 
 
Výňatek z vládního usnesení, který fakticky znemožňuje pořádání sportovních akcí a ZZVJ:
 
Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
 • hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti - zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť
 • zde POZOR - jezdecké školy a kroužky: provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin - 
Celé vládní usnesení naleznete zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M5696
 
Faktický dopad:
 • Organizované tréninky (soustředění) ve vnitřních prostorech (halách) nejsou povolené,
 • Organizované tréninky ve vnějších prostorech (vnějších jízdárnách) povolené jsou za splnění výše uvedených omezení a dalších platných opatření (20 osob, roušky, desinfekce, rozestupy a další...).
 • Individuální tréninky ve vnitřních a vnějších prostorech povolené jsou za splnění výše uvedených omezení a dalších platných opatření (10 osob hala / 20 osob venkovní jízdárna, roušky, desinfekce, rozestupy a další...).
 • Po dobu platnosti těchto opatření nesmí být využívány vnitřní prostory sportovišť (klubovny, sprchy, šatny apod.) 
 • Do počtu osob jsou v tuto chvíli započítáváni jak samotní sportovci, tak trenéři, doprovod i personál jezdeckých areálů nutný k zabezpečení takové akce.
 • Odpovědnost za dodržování všech platných vládních opatření je v plném rozsahu na pořadateli dané akce a na majiteli pořadatelského areálu.

 

Stejně jako na jaře i nyní platí, že jsou povolené činnosti, kterými se zajišťují životní potřeby, zdraví a wellfare koní, mezi které patří i jejich pravidelné pohybování. Za účelem těchto činností je nutné umožnit přistup do stájí (vnitřní prostory) ale je nutné zajistit, aby se uvnitř stáje nepotkalo více než 10 osob.Oblastní mistrovství Karlovarského kraje v drezuře v Nebanicích

Datum konání: 3. 10. 2020 - 4. 10. 2020

 

Mistrovství zahájili jezdci na pony. Na startu se sešlo 10 dvojic. A mistry se staly současně 2 jezdkyně. Kateřina Dlesková – Macchiato 1 /JS Boučí/ a Kateřina  Blehová -  Dollom Maruschka /Prima Horseland/. Obě dvě získaly shodně 64,808 % a i měly shodné společné známky. Na třetím místě se umístila Viktorie Kemrová – Zwaluwenburgs Crogan /JS Kolová/ ziskem 63,847 %. Celková úroveň jezdců na pony se zlepšila. Polovina byla nad 60%.

V kategorii dětí startovalo 6 dvojic. S obrovským náskokem zvítězila Lucie Javůrková – Barello /JK Třešňák/  67,387 %. Druhé místo obsadila Kateřina Čurdová – Taonie De La Roque /Pegas Děpoltovice/ 59,773 % a třetí Anežka Jochmanová Emilli Rose /JS Boučí/ 58,409 %. Úroveň této kategorie byla horší než u pony. Škoda, že se OM nemohla zúčastnit Julie Šeflová – Hermiona /JS Fialka/. V průběhu roku mezi dětmi vykazovala velice dobré výsledky, ale teď byla bohužel v karanténě.

Juniorských dvojic se sešlo 5. Zlatou medaili získala Kateřina Vimrová – Saint Cloud /Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková/ 59,723 %. Na dalším místě byla se svým druhým koněm – Cortéz 12 s 57,593 %, ale stříbrnou medaili získala Karen Ujčíková – Rhapsody /Pegas Děpoltovice/ 55,000 %  a bronz brala Alžběta Hrnková – Genesis 14 /SS Hory/ 54,723 %.

V seniorské kategorii se počet jezdců startujících na stupni S stále zvyšuje, ale také v tento termín byli buď nemocní a nebo měli nemocné koně. Do soutěže nakonec nastoupili 4 startující. Vítězem se stal Robert Čapek – Desperado /JS Štekrův Mlýn/ - 63,917 %. O necelou desetinku % těsně zatím skončila Karolina Šimáčková - Legion /TJ AGRO Cheb-Nebanice/ 63,834 % a třetí Karolina Němcová – William Junior /JS Gabrielka/ 61,084 %.

V průběhu celých závodů nám vyšlo krásné počasí. Velikou pochvalu zaslouží sbor rozhodčích, který pracoval ve složení ing. Iva Schützová z Brna a Ladislav Dub z Prahy.

Eva Šimáčková

kategorie pony :

Pony.JPG

kategorie děti :

WhatsApp Image 2020-10-05 at 13.57.07.jpeg

kategorie junioři :

WhatsApp Image 2020-10-05 at 13.44.40.jpeg

kategorie senioři :

WhatsApp Image 2020-10-05 at 13.45.45.jpegPONY SMALL A BIG TOUR - PARAGAN JUMP TOUR HRADIŠTKO

Datum konání: 25. 9. 2020 - 27. 9. 2020

Vydařené starty v oficiálních soutěžích a výsledky pro Karlovarskou oblast. 
Jana Lahodná ml. startovala v neděli ve finále soutěží PONY SMALL TOUR a PONY BIG TOUR v rámci seriálu PARAGAN JUMP TOUR, kdy v sedle Amálky 16 vybojovala krásné třetí místo ve finále PONY Small tour - cena Vetoflex a dále pokračovala boji o stupně vítězů i ve finále PONY Big Tour - cena Topvet, ve které se s Hildou 1 umístila na druhém místě a s Morlyn si odvezla třetí příčku.

Gratulujeme !

H1.JPG

H2.JPGHRADIŠTKO – PARAGAN JUMP TOUR 2020

Datum konání: 25. 9. 2020 - 27. 9. 2020

V rámci seriálu PARAGAN JUMP TOUR se v pátek konaly finále tří hobby soutěží, kde se sestrám Kemrovým povedlo velice pěkné umístění v rámci celoročního seriálu v české soutěže Hobby 60 cm. 
Stříbrnou příčku vybojovala Viktorie Kemrová v sedle Zwaluwenburgs Crogana, kterou sledovala třetím místam Veronika s Borou, která dále doplnila svůj výkon 4. místem v celoročním seriálu české soutěže Hobby 70 cm.
Oběma děvčatům gratujeme k výkonu v první skokové sezóně.

1P.JPG

2P.JPGMůj klub 2021

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu Můj klub 2021, jež je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.

Aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích je vhodné provést již nyní v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (www.rejstriksportu.cz), neboť je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti.

Stejně tak je třeba, aby subjekty, které se budou o dotační podporu ucházet, byly schopny doložit svoji vlastnickou strukturu vyplněním přílohy Formulář k doložení vlastnické struktury.

Více informací naleznete na webu NSA.OPP V NEBANICÍCH

Na základě požadavků jezdců je na 2.10.2020 v areálu TJ AGRO CHEB - NEBANICE organizováno OPP,  kapitola III pod vedením trenérky Karolíny Šimáčkové (kontakt: 731 472 316).

Pro přihlášku klikněte.PODMÍNKY PŘEDVÝBĚRU SCM - DREZURA - VELKÉ KONĚ

Kritéria pro přijetí do předvýběru SCM drezura – Čechy a Morava

 • věk - minimálně 11 let (minimálně 8 let pro jezdce na pony – Morava)
 • dobrý zdravotní stav
 • zájem o dlouhodobé vzdělávání SCM
 • jezdecká licence
 • dostupnost koně vhodného pro drezuru
 • talent a potenciál dvojice
 • účast na oficiálních drezurních závodech
 • možnost účasti alespoň na 80 % pořádaných SCM
 • kvalitní domácí tréninkové zázemí a spolupráce s domácím trenérem

V případě Vašeho zájmu pošlete přihlášku na sekretariát oblasti a zároveň i paní Lucii Marešové na e-mailovou adresu : jkiluze@seznam.cz 

Uzávěrka přihlášek: 15. říjen 2020.
Menu

Vladislava Fenclová
Piccobella

1. místo MČR 2019
skoky - ženy
VF.PNGFoto: Josef Malinovský  www.jezdci.cz

Petr Jadlovský
Bint Akkra

1.místo MČR 2019
vytrvalost - distance 120 km
Budislavice - Mistrovství ČR ve vytrvalostiwww.equichannel.cz

Kateřina Kučerová
Anabel Vant Kathof

3. místo MČR 2019
skoky - mladí jezdci
image3.jpegFoto: Michal Motygin
archiv K. Kučerové

Tereza Michálková
Karolína Pavlů
Karolína Poláková
Tereza Marusková
3. místo MČR 2019
skoky - družstva

DKV.png

Jana Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Rozálie Šímová
Klára Hlaváčková
2. místo MČR 2019
pony - skoky - družstva

MČR_pony_2019_do_135_stříbrné_družsvo_KO_ČJF.jpeg

Lucie Javůrková

3. místo MČR 2019
pony - drezuraLucie_Javůrková_Mistrál_6,_bronzová_MČR_11-13_let_pony_2019.jpg

Jana Lahodná ml.
3. místo MČR 2019
pony - drezura
Jana_Lahodná_ml._bronzová_medaile_drezura_MČR_pony_8-10_let.jpg

Janá Lahodná ml.
Tereza Kašparová
Natálie Ticová
Lucie Javůrková
5. místo MČR 2019
pony - drezura - družstva
MČR_pony_2019_drezurní_družstvo_5._místo.jpg

 

 


Vyhledávání

PARTNEŘI
KARLOVARSKÉ OBLASTI

FOTOGRAFIE ZE ZÁVODŮ

Miroslav Kosmák

Elisabeth_logo_2013-4_print.jpg


Reprezentace oblasti

pro mistrovské soutěže a reprezentaci naší oblasti je možné půjčení sponzorských deček s logem Karlovarského kraje.

Nové dečky pro pony od JANA  HORSE

ponydečky.jpg